Hyrläkarna diskuteras än en gång

Sjukvårdsförvaltningen har diskuterat vad som händer när de flesta hyrläkarna på Vårdcentralerna försvinner. Tidigare har det varit tal om en särskild prioriteringslista som Vårdcentralerna ska använda sig av.
Men enligt det förslag som nu diskuteras blir det inte några prioriteringar av patienter med ordinarie läkare. Det beror på att familjeläkarsystemet är så nytt att man inte vill göra några förändringar där. Vårdcentralerna i Slite, Roma, Hemse och på Bredgatan i Visby, som haft många hyrläkare, kommer att få en särskild lösning som innebär att icke akuta besök skjuts upp under åtta veckor fram till årsskiftet. Akuta besök kommer att tas om hand vid särskilda mottagningar under resten av året, enligt primärvårdssamordnare Andrea Widén.