Hamapodlare riskerar polisanmälan

Flera hampaodlare på Gotland kan bli fall för polisen. För att få odla hampa måste man nämligen söka om EU:s arealersättning.
För att få odla hampa lagligt i Sverige måste man söka om EU:s arealersättning. På Gotland finn det 10 hampaodlare, och fem av dem har inte ansökt om EU- ersättning och kan därmed bli fall för polisen. Men även för de andra fem kan det bli problem. För att få EU-bidrag, måste man ha någon som bereder hampan, och det finns inget sådant företag i Sverige att skriva kontrakt med. Alltså uppfyller odlarna inte villkoren. De som ansökt om stöd kan alltså drabbas av sanktioner i form av straffavgifter. Hur stora de blir beror på hur mycket man odlat. Är det stora odlingar i relation till övrigt på gården kan hela arealstödet försvinna. Men annars handlar det om att bonden kan få betala dubbel så mycket i avgift som han eller hon sökt stöd för. Ett antal nya hampasorter kommer att bli godkända till nästa år, oavsett användningen. Men odlaren måste ansöka om EU-bidrag. Så till nästa år måste det finnas ett beredningsföretag på Gotland för att odlingen inte ska leda till straffavgifter för odlaren.