Snäcks camping byggs ut

Kommunen vill hyra ut Snäcks camping och lägerplatsen i Brissund till familjen Werkelin som idag bland annat driver Kneippbyns camping. Werkelins får hyra anläggningen gratis under förutsättning att de rustar upp och bygger ut anläggningen.
Vid Snäck vill familjen Werkelin bygga upp en 4-stjärnig camping och övernattningsstugor för sammanlagt 420 personer. Tanken är att stugorna även ska kunna hyras ut vintertid. Utbyggnaden väntas vara helt genomförd till sommaren 2008. Därefter blir det möjligt för Werkelins att köpa området. Avtalet mellan familjen Werkelin och kommunen väntas godkännas av kommunstyrelsen nästa vecka.