Miljöstöd hotar betodlingen

Utredaren av jordbrukets miljö- och landsbygdsstöd överväger att slopa miljöstöden till betodlarna på Gotland. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, varnar nu för att det skulle hota hela den gotländska betodlingen.
När sockerbruket i Roma lades ner fick de gotländska sockerbetsodlarna ett slags kompensation av regeringen. Det var ett stöd som heter miljövänlig odling av sockerbetor på Gotland. Det ger odlarna rätt till 1350 kronor per hektar betodling. Stödet riktar sig till dem som odlar konventionellt. Men för att få del av stödet måste man dra ner på användandet av kemiska bekämpningsmedel. Enligt LRF har det lett till att användningen av bekämpningsmedel minskat med 40% sedan projektet drog igång. Just nu utreds Miljö- och landsbruksprogrammet, där miljövänlig odling av sockerbetor ingår. Utredningen är inte klar, men antagligen kommer utredaren Per Wramner föreslå att stödet till betodlingen på Gotland tas bort. Om det förslaget går igenom förlorar de gotländska betodlarna stödet 2005.