Förorenad mark undersök

Nu börjar arbetet med att undersöka hur förorenad marken är vid Södervägs brädgård i Vall. Området runt brädgården är förorenat av giftiga impregneringsmedel sedan 50-talet och framåt. Hittills har länsstyrelsen kommit fram till att området tillhör högsta riskklass.
Den här veckan ska det sättas fem brunnar för vattenprover och 40-50 punkter på området för jordprover. Nästa vecka ska proverna tas och resultaten väntas bli klara mot slutet av året, säger miljöskyddshandläggare Mattias Vejlens. Det länsstyrelsen vill göra nu är dels fältarbeten och dels sätta en prislapp på vad saneringen kostar. Troligtvis kommer huvuddelen av kostnaderna att läggas på staten.