Samhall vill jobba med hemtjänsten

Samhall vill nu ge sig in i hemtjänsten. Sedan ett år tillbaka kör ju Samhallanställda ut mat till pensionärer och daghem, men det finns många fler arbetsuppgifter som dom anställda skulle kunna sköta.
På flera håll på fastlandet finns det kommuner där Samhallanställda sköter matinköp och tvätt åt de som har hemtjänst. Det är den typen av uppgifter man är intresserad av här på Gotland också, säger Eva Kristiansson på Samhall Servicepartner och ser framför sig att hemtjänstens personal på så sätt skulle få mer tid över till själva omvårdnaden. Samhall har presenterat idén för äldreomsorgen, men än så länge har inget beslut fattats. Fast politikerna i Social- och omsorgsnämnden har sagt att de gärna kan tänka sig att släppa in privata företag i hemtjänsten, om det kan leda till förbättringar och effektiviseringar. Eva Kristiansson påpekar att det inte handlar om att man ska ta arbetsuppgifter från kommunens anställda. Chefen för äldreomsorgen på Gotland, Lena Lager, säger att man ska undersöka den här idén närmare.