EU-pengar till nyetablering på landsbygden

Gotlands kommun har fått drygt två miljoner kronor av EU:s Mål 2 öarna, för att stimulera till investeringar i små- och medelstora företag och medverka till nyetableringar så att sysselsättningen på landsbygden tryggas eller öka
Sammanlagt fick Gotland 3,5 miljoner av de 6,2 miljoner som delades ut i EU-bidrag. ALMI Företagspartner får 600 000 kronor för att bland annat öka förädlingen av gotländska livsmedelsråvaror och 570 000 skall länsstyrelsen använda för att bevara de värden som är förknippade med kulturpräglade lövskogar. Även Lövsta Landsbygdscentrum får ett bidrag, 176 000 kronor, som skall användas till att starta så kallade Lärcenter på lämpliga platser.