Rackethall får konkurrens av kommunen

Gotlands kommun har flera gånger konkurrerat ut Wisby rackethall genom att hyra ut lokaler för utställningar och andra evenemang. Det anser styrelsen för Wisby Rackethall, som har svårt att få ekonomin att gå ihop.
Rackethallen försöker öka intäkterna genom att hyra ut till externa evenemang som studie- och yrkesmässa, läromedelsmässa med mera. Men flera gånger har det hänt att arrangörer valt det kommunala alternativet istället för rackethallen, eftersom kommunen erbjudit ett lägre pris, uppskattningsvis en tredjedel av vad rackehallen kunnat erbjuda, enligt rackethallens styrelse. Liknande situation kan uppstå även när det gäller tennis- och badmingtonspel och styrelsen för rackethallen, som för övrigt får kommunala driftbidrag, vill veta hur kommunens policy ser ut när det gäller konkurrensen med rackethallen.