Hedersrelaterat våld undersöks

Nu ska så kallat hedersrelaterat våld mot invandrarkvinnor på Gotland undersökas av länsstyrelsen.
Det var efter det uppmärksammade mordet på Fadime Sahindal som regeringen bestämde att alla län i landet ska undersöka hur problemet med hedersvåld ser ut. Kicki Scheller som arbetar på länsstyrelsen som sakkunnig i jämställdhetsfrågor, säger att det i första hand gäller våld som kvinnor med invandrarbakgrund utsätts för. Länsstyrelsen ska i första hand tala med nyckelgrupper som polis, socialtjänsten och kvinnojouren, som ofta kommer i kontakt med kvinnofridsfrågor. Kicki Scheller säger sig vara övertygad om att det finns olika former av hedersrelaterat våld mot kvinnor även på Gotland.