Almi söker ny vd

Almi företagspartner på Gotland söker en ny verkställande direktör. Den nuvaranden vd:n Jan Bäckström som suttit länge på sin post, slutar till nästa sommar.
I annonser i pressen söker nu Almi en ny ledare med förmåga att aktivt driva småföretagarfrågor i länet. Almi Gotland har ett 20-tal anställda och arbetar med företagsrådgivning, utveckling och finansiering framför allt av små företag.