Östersjöcentrum utreds

Det är för tidigt att ta ställning till var ett Östersjöcentrum ska placeras. Det skriver näringsminister Leif Pagrotsky i ett svar till riksdagsledamoten Marietta de Pourbaix Lundin.
Regeringskansliet arbetar just nu med att etablera ett Östersjöcentrum och Pagrotsky skriver att det är viktigt att centret placeras nära de aktörer som redan är engagerade i näringslivsfrämjande verksamhet i Östersjön. Det var moderata riksdagsledamoten Marietta de Pourbix Lundin som föreslagit att centret ska placeras på Gotland.