Falska sopräkningar

Fastighetsägare på Gotland har fått falska fakturor för sophämtning. I själva verket rör det sig inte om sophämtning, utan den som betalar räkningen får en CD med titeln "Kommunal avfallshantering 2003".
Kommunens tekniska förvaltning har fått telefonsamtal från fastighetsägare som fått räkningar från företaget som kallar sig Kommunal Avfallshantering i Sverige AB. Polisen, Konsumentverket och konsumentvägledare i hela landet har fått många anmälningar från bland annat sommarstugeägare som fått företagets fakturor. En del anmälare är bosatta i utlandet men äger hus i Sverige. Kommunens renhållningsavdelning uppmanar alla som fått räkningar från företaget att inte betala dem.