Domar i rederihärvan överklagas

Den gotlänning som dömts för häleribrott i samband med muthärvan vid Gotlandsbolaget överklagar domen till Svea Hovrätt och anser åtalet ska ogillas och att brottet inte kan prövas i svensk domstol.
Om även hovrätten skulle finna honom skyldig, vill han att fängeslestraffet ändras till ett icke frihetsberövande straff eller att fängelsestraffat sätts ner. Samtliga dömda i muthärvan har överklagat sina domar till hovrätten.