Oroas över att Tullen skall bort

Föreningen Motgift - som arbetar för ett narkotikafritt Gotland - oroas över förslaget att Tullen skall försvinna från Gotland. Föreningen drar därmed den slutsatsen att det då blir ännu enklare att smuggla narkotika till och från Östersjöns största ö.
"Att lägga ner en så viktig enhet som Tullen kan knappast gynna ambitionerna om ett narkotikafritt Gotland", skriver Föreningen Motgift i sitt senaste nyhetsbrev. Där konstaterar man också att de vanligast förekommande drogerna på Gotland är ecstasy, amfetamin och hasch och antalet unga människor som provar på drogerna ökar. På måndag den 27 oktober kommer Motgift att arrangera en hearing om den gångna sommarens festande bland ungdomar på Gotland.