Grå starr inte alltid i operationskön

Personer med gråstarr kommer i framtiden inte att automatiskt hamna i operationskö. För att bli prioriterad måste synen ha blivit så dålig att personen inte klarar sitt dagliga liv.
Det här beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden på sitt sammanträde. Idag står drygt 300 personer i kö till gråstarroperation, och som det ser ut nu finns ingen prioriteringsordning. Meningen med de föreslagna riktlinjerna för gråstarrsoperation är att de som har sämst syn ska få kortaste väntetiden. De ska garanteras operation inom tre månader. Däremot kan de som bara har begynnande gråstarr få ett nej till operation och de tvingas då att återkomma när synen blir sämre. En gråstarrpatient som opererat ena ögat kommer inte heller att automatiskt att sättas upp på väntelista för det andra ögat. Bland de som nu ska prioriteras är de som inte kan köra bil eller gå på banken och posten utan hjälp.