Utmärkt vatten runt Gotland

Havsvattnet runt Gotland är i utmärkt skick. Och havet blir dessutom bättre för varje år som går. Det här visar de vatten-, växt- och djurprover som havsbiologerna tar runt ön varje år.
Sedan tre år tillbaka görs den så kallade nationella miljöövervakningen. Den betalas av Naturvårdsverket. På Gotland sker undersökningen på bottnar utanför Blåhäll, Kronvalds, Grogarn, Hoburgen och Hammarshällar. Havsbiologerna dyker då längs ett utlagt vitt band och noterar alla djur, växter och förändringar. Mätningarna och proverna sker i mitten på augusti och det utvärderade resultatet är klart nu i dagarna. Det visar att vattnet runt Gotland mår mycket bra.