Nord Stream ger bidrag till fiskare

Svenska yrkesfiskare har slutit ett avtal med bolaget Nord Stream, som planerar för ett gasledningsbygge på Östersjöns botten. De ska få bidrag till inköp av ny trålutrustning, som ska kunna användas i området runt gasledningen.

-Vi har fått våra intressen tillgodosedda, säger Henrik Svenberg, ordförande i Sveriges Fiskares Riksförbund, till TT.

Det handlar om ett bidrag på drygt 300 000 kronor per berört fiskefartyg. Pengarna ska gå till inköp och testning av den nya utrusningen samt utbildning i hur den ska användas.

Uppskattningsvis ska ett 40-tal fiskare som främst arbetar i närheten av Bornholm kunna få ersättning. Men de måste först kunna visa att de tidigare varit verksamma i området.

Uppgörelsen innebär inte att fiskarförbundet tar ställning för gasledningsbygget, understryker Henrik Svenberg.

-Det enda sättet att helt undvika hinder för fisket är att spola ner ledningen på vissa sträckor och att delvis flytta den österut. Men tillåtlighetsprövningen är inte vår sak, utan regeringens, säger han.

Den nya trålutrustningen har testats av danska fiskare och ska nu även provas på ett fartyg baserat i Karlskrona, skriver Nord Stream i ett pressmeddelande. Dessa trålbord ska glida mjukare på havsbottnen.

Det skriver TT.