Lång väntan på hittelön

Gotlänningar som gjort skattfynd på sina marker och anmält det till myndigheterna, får ofta vänta mycket länge på hittelön från staten. Antikvarien och skattfyndsexperten Majvor Östergren förklarar att det är många myndigheter inblandade innan ersättnigen kan betalas ut.
Först är det länsmuseet på Gotland som ska undersöka skatten, sen är det historiska muséet som ska värdera den och slutligen är det riksantikvarieämbetet som beslutar hur mycket pengar som ska betalas ut. Rimlig tid att vänta på ersättning är ett år anser Majvor Östergren.