Gotländska medier rationaliserar

Det blir stora rationaliseringar inom Gotlands Media, som bland annat ger ut Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda och Helagotland.se. Flera funktioner flyttas från Visby till Norrköping och närmare samarbete mellan redaktionerna ska utredas.

Gotlands Media ägs av koncernen Norrköpings Tidningar Media (NTM) och flera funktioner som annonsproduktion och ekonomi flyttas från Visby till Norrköping. Hur många personer som berörs är ännu inte klart.

Redaktionscheferna har också fått i uppdrag att se över vilka möjligheter det finns för redaktionerna att samarbeta. Enligt Lars Herlin efterfrågar läsarna i viss mån samma material, som till exempel insändare.

Lars Herlin är inte heller främmande för att tidningarna i framtiden också kommer att finnas i samma hus.  Enligt Lars Herlin betyder det här dock inte att GT och GA kommer att slås ihop till en tidning i framtiden.