Svenska Spel hotas av böter

Svenska Spel hotas av 750 000 kronor i böter om de fortsätter att använda sig av påståendet att de är världsledande på spelansvar.

Svenska Spel får inte heller säga att de har världens mest effektiva ålderskontroll på nätet.

Det är Marknadsdomstolen som har beslutat om vitesföreläggandet. Bakom beslutet ligger en tvist om marknadsföringsbegrepp mellan Svenska Spel och det konkurrerande spelföretaget Ladbrokes.