Skolpolitiker vill ha lägre hastighet

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden vill att hastigheten sänks kring de gotländska skolorna. I tätorter vill de införa 30 km/t som maxhastighet och på landsbygden 50 km/t under skoltid.
Det är dock länsstyrelsen som tar beslut om hastighetsberänsningar. Barn- och utbildningsnämnden ställer ännu inga krav på bilbälten i skolbussarna, utan vill vänta på den utredning som görs av all kollektivtrafik på Gotland.