Mark i Fide skall undersökas

Om några veckor skall området kring Sudersågen i Fide undersökas för att man skall få klarhet i hur allvarligt förorenad marken är.
Länsstyrelsen vill undersöka hur mycket gifter det finns kvar efter den impregnering av trä som förekommit där. I början av november kommer det att tas både jord- och vattenprover på området i Fide.