Samverkar för bättre vård av djuren

Gotlands kommun är positiv till förslaget om samverkan för förbättrad vilt- och faunavård på Gotland.
Det är Gotlands Skarpskytte och Jägargille som har påpekat att skyddet av djuren inte är säkerställt inom ramen för de 15 nationella miljömålen. Därför föreslås bland annat att det inrättas ett faunaråd där berörda lokala aktörer kan samverka. I kommunens Ekoprogram för Gotland finns målet att samtliga gotländska djur skall ges tillräckligt med utrymme för att bevara ett livskraftigt bestånd. Från kommunens sida tycker man att man tar sitt ansvar genom att ha politisk representation i både Jägargillet och i Viltvårdnämnden.