Salmonella upptäckt i slaktdjur

Den smittsamma sjukdomen salmonella har hittats vid en rutinundersökning i ett slakteri av ett djur som är uppfött på Gotland. Djuret kommer från en köttdjursbesättning på södra Gotland, som nu är spärrad.

Prover kommer snart att tas i besättningen för att fastställa om fler djur är infekterade.

- Det är inte så ovanligt med fynd av salmonella vid slakt både på nötkreatur och gris. Vid den fortsatta provtagningen brukar man inte hitta fler infekterade djur, säger länsveterinär Torsten Jakobsson.

Provet undersöks nu vidare vid laboratorium för att konstatera vilket typ av salmonella det rör sig om.

Djuret kommer från en köttdjursbesättning på södra Gotland och djurägaren är informerad och besättningen är spärrad. Det innebär att djur inte får föras till eller från besättningen och att vissa hygienregler införs vid hantering av djuren.

Under början av veckan kommer det att genomföras en provtagning i besättningen för att undersöka om fler djur bär på bakterien. Provtagningen kommer att göras av distriktsveterinären i Hemse.