klintehamn

Gruppboende saknade daglig chef

Sedan april i år har Attendos gruppboende i Klintehamn varit utan chef i det dagliga arbetet, något som länsstyrelsen kräver. I stället har verksamheten skötts från fastlandet, och det kan inte länsstyrelsen godkänna, säger socialkonsulenten Britt Marie Fagerlund.

Vårdbolaget Attendo Care tog över de fyra gruppboendena i Klintehamn vid årsskiftet och sedan april har det alltså varit svårigheter att hitta en föreståndare som kan finnas på plats.

När social- och omsorgsnämnden lät Attendo Care ta över verksamheten fanns det en lång lista på skall-krav. Ett av de var att verksamheten ska bemannas med personal i den omfattning som behövs. Det tycker Ulf Tunemar, regionchef på Attendo Care, att de har gjort. Och han tycker att det har fungerat bra sedan april eftersom det har funnits en biträdande föreståndare som har kunnat leda arbetet.

Nu verkar det dock som att gruppboendena kommer att få permanent lösning, berättar Britt Marie Fagerlund. Troligtvis kommer en ny chef att få tillstånd från den 1 oktober.