Misstanke om olagliga harar

Länsstyrelsen har gjort en polisanmälan om utsläppta skogsharar på norra Gotland.
Enligt länsstyrelsens naturvårdshandläggare Tomas Johansson har en privatperson anmält att ett sjuttiotal skogsharar släppts ut på Bungenäs av en jaktklubb. Och det skulle kunna vara ett brott mot jaktlagsstiftningen. Enligt den får man inte sätta ut vilt i frihet om inte naturvårdsverket gett tillstånd. Länsstyrelsen har lämnat över frågan till polisen för att de ska utreda om det förekommit något brott. Från jaktklubbens sida säger man att de inte sett utplanteringen som felaktigt utan som en bra viltvårdsåtgärd. Hararna kommer från Bungeör där det funnits många skogsharar.