Tar över ansvaret för Gotska Sandön

Från årsskiftet kommer Länsstyrelsen att ta över ansvaret för Gotska Sandöns nationalpark från Naturvårdsverket. Men Naturvårdsverket kommer även i fortsättningen av bidra ekonomiskt till Sandön.
Budgeten för nästa år är 3,2 miljoner kronor och då står Naturvårdsverket för hälften av pengarna. Övriga intressenter bakom bemanningen på Gotska Sandön och vården av ön är Sjöfartsverket, SMHI, Försvaret, Rikspolisstyrelsen och Telia.