Utsiktsplats föreslås bli Hennings plats

Döp utsiktsplatsen vid Trappgatan i Visby innerstad till Hennings plats, föreslås i ett medborgarförslag till Gotlands kommun från före detta stadsarkitekten Måns Hagberg.

Måns Hagberg som vill att platsen döps efter centerpolitikern Henning Jakobsson, som under många år var ordförande i byggnadsnämnden.

Henning Jacobsson värnade om att allmänheten skulle ha tillgång till fina utsiktsplatser. Men utsiktsplatsen ovanför Klinten blev ett tillhåll där det dracks och fördes oväsen.

Då ville kommunen sälja tomten, men Henning Jakobsson föreslog istället att platsen skulle få insyn från gatan, vilket det sedan blev.

Nu finns den för alla, skriver Måns Hagberg som vill att platsen ska heta Hennings plats framöver.