katthammarsvik

Östersols äldre flyttas till Roma

Personal och boende på äldreboendet Östersol i Katthammarsvik kommer den första februari 2010 att flytta till den nya Klostergården i Roma.

Östersol har länge varit utdömt av arbetmiljöverket, bland annat för trånga toaletter, och om kommunen inte gör något åt situationen senast den sista december 2010 kommer de att få betala sju miljoner kronor i böter.

Kommunen har bestämt att ett nytt, privat boende ska byggas i Katthammarsvik, men det hinner inte bli klart i tid och därför får de 36 boende och de trettiotal anställda flytta till det nybyggda boendet i Roma. De boende kommer sedan att erbjudas att flytta tillbaka till Katthammarsvik när ett nytt Östersol är klart.

Det nya boendet i Katthammarsvik kommer att byggas intill det gamla Östersol och drivas av Nygarn utveckling, ett bolag som har startats av boende på Östergarnslandet. Förhoppningsvis ska det nya Östersol stå klart under det första halvåret av 2011.