Kamp för att få östersjöcentret för handel till ön

Landshövding Lillemor Arvidsson och kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren skriver till näringsdepartementet om att Östersjöcentret för handel borde placeras på Gotland.
Frågan om var centret ska placeras utreds för närvarande av departementet och företrädarna för ön vill uppmärksamma departementet på att fördelarna med att det placeras här. I brevet talar Arvidsson och Lundgren bland annat om samordningsvinster med det redan etablerade Östersjöns författarcenter, Baltic Art Center samt en högskola med dess Europaprogram Dessutom nämner de samarbetsprojektet Gotsam samt den fiberoptiska kabel som dras från Stockholm till Baltikum via Gotland.