Gotland har avtal om hjärthjälp

Gotland är bland de kommuner som har avtal mellan räddningstjänst och ambulans vid hjärtstoppsinsatser.

- Samverkan mellan ambulans och räddningstjänsten räddar liv, visar erfarenheter. Därför är det väldigt glädjande att räddningstjänsten och hälso- och sjukvården på Gotland samarbetar för att korta insatstiderna. Vi hoppas att fler kommuner kommer att följa Gotlands exempel, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

När ett hjärta stannar plötsligt är varje minut dyrbar. Därför har det under de senaste åren blivit allt vanligare med så kallade hjärtstartare, defibrillatorer, som placeras ut i samhället.

Men att räddningspersonal snabbt är på plats är också betydelsefullt. På många håll i landet samverkar räddningstjänsten och ambulansen, men i tre av tio kommuner finns det inga avtal som gör det möjligt, enligt en undersökning från Hjärt-Lungfonden som presenteras i dag. Ett sådant avtal finns däremot på Gotland.