Eleverna på norra Gotland är bäst

Eleverna i skolorna på norra Gotland är överlägset bäst på att nå Skolverkets mål i matematik och svenska i årskurs tre.

En sammanställning över elevernas resultat i våras, som gjorts av barn- och utbildningsförvaltningen, visar att 96 procent av tredjeklassarna i Lärbro och Fårösund klarat målen i såväl svenska som matematik.

Kommunens genomsnitt var 84 procent och genomsnittet för friskolorna, Atheneskolan och Montessori, var 85 procent.

Barn- och utbildningsförvaltningens statistik visar att skolorna på norr också i femman har störst andel elever i som klarar Skolverkets mål i kärnämnena svenska, engelska och matematik.