Östra Gotlands Fiskevård

Den vandrande fisken ska få hjälp

Flera åmynningar på östra Gotland får lov att åtgärdas för att hjälpa vandrande fisk.

Länsstyrelsen har gett Östra Gotlands Fiskevård, Vilt & Fritid (genom Sigvard Henriksson i Ljugarn) rätt att lägga stenar i ett antal åmynningar i syfte att förhindra havet att slå igen mynningarna för vandrande fisk.

Åmynningarna det handlar om är Visneån, Lavas å, Halsgårdaån, Banån, Hugraifs, Gartarveån, Davidebäcken samt vattenleden öster om Katthammarsvik.

Däremnot säger länsstyrelsen nej till att få lägga stenar i Snausarveån, som berör Natura 2000-området Lausvik.

Vid extremt lågvatten vill Östra Gotlands Fiskevård också få rätt att gräva ränna för att föra samman flödet i ett par av åarna, men för det krävs en särskild anmälan.