Smaklust Gotland

Fler ska få chansen att lägga bud

Projektledaren för Smaklust Gotland, Susanne Welin-Berger, vill att Gotlands kommunfullmäktige ger upphandlarna direktiv om att i mycket högre grad dela upp kommunens upphandlingar i mindre delar, såväl geografiskt som i mindre kategorier.

I ett medborgarförslag skriver hon att med fler geografiska områden skulle fler lokala matproducenter få möjlighet att lägga anbud.

Susanne Welin-Berger vill också att upphandlarna ska ställa krav på att livsmedel som köps av kommunen ska ha producerats på sätt som motsvarar kraven i svensk lagstiftning och inte bara se på priset.

"Det blir ett skämt om vi väljer att i offentliga upphandlingar erbjuda importerat kött från djur som hanterats på ett sätt som inte får förekomma i Sverige", skriver hon.