Stora strömavbrottet utreds

Effekterna av det stora strömavbrottet den 23 september skall utredas nu. Totalförsvarets forskningsinstitut har fått i uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten och styrelsen för psykologiskt försvar att genomföra en studie av elavbrottets konsekvenser för befolkningen och samhället.
Tanken är att det skall dras lärdomar av avbrottet så att det i framtiden skall gå att undvika liknande avbrott. Stora delar av södra Sverige och östra Danmark drabbades av avbrottet och en del av studien skall beskriva hur kommunal och annan offentlig verksamhet drabbades. Till Gotlands kommun riktas också ett antal frågor att besvara.