Missionskyrkan vattenskadad

Missionskyrkan på Tjelvarvägen i Visby har drabbats av svåra översvämningar i hela källarplanet. Dagvattenbrunnarna har inte kunnat ta hand om allt vatten efter det senaste skyfallet.

När personalen kom för att förbereda en gudstjänst upptäcktes eländet, berättar Olof Artéus som är ordförande i Missionskyrkan.

Han gick runt i omkring 10 centimeter lortigt vatten i hela källarvåningen. Allt som funnits där i form av mattor, möbler och andra föremål har drabbats av fuktskador.

Nu har byggfläktar installerats för att torka källaren i två månader innan reparationsarbetet kan påbörjas. Arbetet beräknas kosta 700 000 kronor och för församlingens del betyder det att medlemmarna måste betala omkring 70 000 kronor.