alskog

Länsstyrelsen kritiserar vårdhem

Länsstyrelsen riktar kritik mot Prästgårdens vårdhem i Alskog. Anledningen är att hemmet lagt en del av sin verksamhet till Egypten och där haft en personansvarig som inte varit lämplig för uppgiften.

Prästgårdens vårdhem skickade en av sina elever på dykutbildning i Egypten som ett led i vården. Tanken var att ge eleven en utbildning som kunde bidra till fortsatta studier och utslussning. Men utbildningen där visade sig inte uppfylla kraven på säkerhet och kvalité.

Bland annat har eleven hävdat att de svenska dykledarna använt narkotika.

När missförhållandena upptäcktes skickades den anställde hem till Sverige.

Eftersom den anställde i Egypten kom från vårdhemmet i Alskog riktar länsstyrelsen kritik mot hemmet för brister i kvalitén på vården.