Oljeskadade fåglar på Sandön

Ett hundratal oljeskadade alfåglar avlivades igår på Gotska Sandön. Alfåglar drabbas ofta av oljeskador eftersom de landar på oljeutsläpp ute till havs i tron att det är lugnvatten.