LRF tror på lokalt slakteri

Det finns gott hopp om att kunna behålla slakteriet i Visby. Det anser Anna Törnfelt som är ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund på Gotland.
LRF har haft kontakt med Scans ledning som också snart kommer till Gotland för att träffa myndigheter och företrädare för slaktproducenter på ön.

När Scan för en vecka sedan meddelade att det vill sälja slakteriet i Visby för att effektivisera, så hördes flera oroliga röster. Att hitta köpare på Gotland som kan driva slakteriet i samma omfattning som nu är inte en självklarhet. Men Anna Törnfelt, som själv har lamm och köttdjur, ser möjligheter till olika samarbeten.

EN tänkbar utväg är också att förmå Scan att ingå ett delägarskap, något som skett på andra håll i landet. Bland annat i Luleå där ägarförhållandet är ungefär 50/50 med Scan.

Nu närmast ska LRF, kommunen, länsstyrelsen, Almi företagspartner och slaktproducenter skapa en arbetsgrupp för att utreda olika lösningar. Möjligheter kan också finnas att få statligt stöd eller EU bidrag, med tanke på att Gotland som ö har ett speciellt utsatt läge om slakteriet skulle försvinna.

Anna Törnfelt är noga med att betona att nu krävs att bönderna är solidariska och inte skickar sina djur till fastlandsslakterier. I annat fall kommer ingen aktör att vilja satsa i anläggningen på Gotland säger hon.