Fler barn kostar mer

Barn- och utbildningsnämnden ser ut att redovisa ett underskott på cirka tio miljoner kronor i år.

Förseningen med varsel- och uppsägningar av främst barnskötare uppskattas ha inneburit ökade kostnader på cirka 4,6 miljoner.

Dessutom räknar nämnden med ökade kostnader i samband med bildandet av den nya serviceförvaltningen, som uppskattas till cirka 3,5 miljoner.

Därutöver får nämnden ökade kostnader i förskolan, till följd av att fler barn behöver plats än nämnden räknat med.