Vibble

Planen för cirka 30 villor kvarstår

Detaljplanen för ett 30-tal villor i Vibble står fast sedan länsstyrelsen avslagit en överklagan. Det var i juni som fullmäktige antog planen för den norra delen av Vibble samhälle.

Det var i juni som fullmäktige antog planen för den norra delen av Vibble samhälle.

Planen överklagades av en boende i området som bland annat menar att det är en känslig natur med hotade arter.

Dessutom var hon rädd för att många hus skulle medföra mer trafik och buller i området.

Länsstyrelsen konstaterar att området inte av riksintresse vad gäller hotade arter och kommunen har gjort undantag för att hotade arter ska överleva.

De mest bullerstörda tomterna har tagits bort och nån större trafikökning på Kneippbygatan blir det inte, enligt länsstyrelsen, som alltså avslår överklagandet.