1 av 2
Området kring det planerade brottet vid Ducker i Bunge. Flygfoto: Gunnar Britse
2 av 2

Ja till kalkbrytning i Bunge

Miljööverdomstolen ger Nordkalk lov att bryta 2,5 miljoner ton sten om året under 25 år vid Ducker i Bunge. Mot kalkindustrins intressen har Naturvårdsverket stått som tycker att brottet strider mot långsiktig hantering av resurser och de boende i närheten som är oroliga för tillgången på grundvatten. 

Miljööverdomstolen anser till skillnad från miljödomstolen att Nordkalks planer kan tillåtas. Domstolen anser, precis som miljödomstolen tidigare, att det handlar om att väga två riksintressen mot varandra. Kalkstensresursen mot naturen. Och de anser att även om ett stenbrott skulle påtagligt skada natur- och kulturmiljön så tycker miljööverdomstolen att samhällets behov av kalk är viktigast.

Bland annat har Nordkalk åtagit sig att se till att vatten och natur i området inte påverkas. Till exempel har de avsatt andra områden för bevarandet av den sällsynta blomman gaffelfibbla:

"Genom de åtaganden som Nordkalk gjort ... kommer naturvårdsintressena att i viss utsträckning kompenseras för den förlust av naturvärden som täkten orsakar. Det kommer också att finnas stora arealer kvar där flora och fauna kan leva vidare. Mot detta står att riksintresset för materialutvinning kommer helt att gå förlorat vid ett avslag på ansökan, med de negativa effekter som ovan redovisats. Utvinning kan ske under i vart fall 25 år, vilken tidsperiod enligt Miljööverdomstolens uppfattning är tillräckligt långsiktig. Miljööverdomstolen gör mot denna bakgrund bedömningen att intresset av materialutvinning från hushållnings och samhällsekonomisk synpunkt väger tyngre än naturvårdsintressena."

" Miljööverdomstolen finner sammanfattningsvis att vattenverksamhetens fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den. Den ansökta vattenverksamheten är därför tillåtlig."

När miljödomstolen sa nej berodde det bland annat på att Nordkalk inte visat att Ducker var deras enda alternativ för ett nytt brott. Miljööverdomstolen tycker att företaget nu visat att det inte finns nåt bra alternativ:

"Miljööverdomstolen har därför, till skillnad mot miljödomstolen, som utgångspunkt för prövningen att någon realistisk alternativ plats för brytning av kalk av den kvalité som Nordkalks kunder efterfrågar saknas i närområdet och att ett vägrat tillstånd skulle leda till att råvaruförsörjningen skulle få ske genom import från mer avlägset liggande kalkbrott."

Domen kan överklagas till Högsta Domstolen, senast 6 november.

Brytningen beräknas ge 60 personer jobb i 25 år. 

Fråga

Nordkalk och kalkbrytningen

Det finländska bolaget Nordkalk, med cirka 1 350 anställda varav cirka 100 på Gotland, är den ledande producenten av kalkstensprodukter i norra Europa.

På norra Gotland bryts 2,5-3 miljoner ton högkvalitativ kalksten, nästan en fjärdedel av totalproduktionen. De främsta kunderna finns inom stål-, socker- och kemiindustrin.

Det planerade 170 hektar stora kalkbrottet vid Bunge intill sjön Bästeträsk beräknas ge 60 jobb i 25 år.

Täktområdet är riksintressant för både kalkbrytning och naturvård. En brytning riskerar enligt kritikerna att skada värdefulla Natura 2000-områden, äventyra vattnet i sjön (reservvattentäkt) och torrlägga omgivande marker.

Om kalkbrottet tillåts skrinläggs sannolikt Naturvårdsverket planer på en ny nationalpark vid Bästeträsk. (TT)

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".