Naturvårdsverket om Bunge

Naturvårdsverket överklagar brottet

Sverige bryter sina åtaganden mot EU om kalkbrytning tillåts vid Ducker i Bunge. Det skriver Naturvårdsverket som nu vill att Högsta domstolen ska pröva brytningen.

-Ett kalkbrott i Bunge innebär sannolikt att naturen i de intilliggande Natura 2000-områdena kommer att förändras. Sverige bryter då sitt åtagande till EU, skriver Jon Paulsson, jurist på Naturvårdsverket.

Verket vill också att det ges utrymme för mer långsiktiga intressen än för en kortsiktig brytning av kalk i området.

Naturvårdsverket skriver även i sitt överklagande att det har svårt att tänka sig en mer olämplig plats för kalkbrytning än just vid Ducker i Bunge. Naturvärdena anses så unika att verket föreslagit att en nationalpark bildas i området.

Ytterligare 13 parter har förutom Naturvårdsverket vänt sig till Högsta domstolen för att få frågan om kalkbrytning på norra Gotland prövad där.