Visby lasarett

Eterflaskorna omhändertagna

De två eterflaskor som hittades på Visby lasarett har nu tagits omhand som farligt avfall. Flaskorna kommer att köras bort och förstöras av kommunens avfallsentreprenör. Inga fler flaskor med eter har hittats inom Gotlands kommun.

Det var Socialstyrelsen som i början av veckan gick ut och varnade för att gamla flaskor med eter kan explodera och därför skulle tas om hand av expertis.

Två flaskor eter hittades då vid en inventering på lasarettet i Visby.