74 riskerar att utförsäkras

74 personer på Gotland riskerar att bli utförsäkrade från årsskiftet. Det är Försäkringskassan som gjort en sammanställning av hur många personer i varje kommun som riskerar att utförsäkras till årsskiftet.

Siffrorna baseras på en prognos över de personer som då skall ha maximerat sina dagar med förlängd sjukpenning.