Ödegårdar fortsatt intressanta

I sommar fortsätter de arkeologiska utgrävningarna vid Langhammars på Fårö. Länsstyrelsen bidrar med 75 000 kronor.

Syftet med stödet från länsstyrelsen är att Gotlands museum, som fältkurs, ska kunna genomföra utgrävningar vid ödegårdarna vid Langhammars.

Gårdarna tros vara från medeltiden men området har sedan 1600-talet varit en äng. Eventuellt kan där också finnas forntida gravar.