Utbredd bottendöd i Östersjön

Syresituationen i Östersjön har försämrats. Det visar den undersökning SMHI gjort och som baseras på omkring 600 prover.

Undersökningen visar bland annat att en femtedel av bottnarna i djupvattnen kring Gotland är helt syrefria och omkring hälften av bottnarna har akut syrebrist.

Orsaken är bland annat att inflödet av saltvatten varit lågt de senaste åren. Men syrehalten ändras också efter hur mycket vattnet blandas om, av belastningen av organiskt material och tillförseln av färskvatten.