Avtal om sjöräddning undertecknat

Ryssland och Sverige skall samarbeta när det gäller sjö-och flygräddning. Det är innebörden av ett avtal som Sverige skrivit med Ryssland.

Insatserna vid en olycka skall bli snabba och effektiva, är tanken och infrastrukturminister Åsa Torstensson, som skrev under avtalet för Sverige, säger att det rör sig om ett "oerhört viktigt samarbete som kommer att rädda liv".

Vid ett möte med Rysslands transportminister Igor Levitin har infrastrukturminister Åsa Torstensson tecknat två avtal med Ryssland. Undertecknandet skedde vid en ceremoni i Moskva.

Det första avtalet att skrivas under var ett avtal mellan Sverige och Ryssland om internationell biltrafik.

- Det är mycket glädjande att avtalet nu är underskrivet. Det innebär att transporterna mellan våra båda länder förenklas och förbättras, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Det andra avtalet som undertecknades i Moskva var ett luft- och sjöräddningsavtal. Avtalet innebär att samarbetet mellan Sverige och Ryssland utvecklas för snabba och effektiva insatser vid en olycka.

- Genom det nya avtalet kommer Ryssland och Sverige att samarbeta när det gäller sjö-och flygräddning. Det är ett oerhört viktigt samarbete som kommer att rädda liv, säger Åsa Torstensson.

Sedan tidigare har Sverige tecknat liknande avtal med andra länder i närområdet.