Studenter ska lockas stanna på ön

Nu ska det satsas på att få fler gotlandsstudenter att stanna kvar på ön efter sin studietid.

Det är gruppen Sturek, ett samarbete mellan Gotlands kommun, studentkåren Rindi och högskolan på Gotland som nu ska försöka ta fram bra idéer för att få fler studenter att stanna kvar.

Arbetet är fortfarande i sin linda men Lennart Blom, Gotlands kommuns företrädare i Strukekgruppen, anser att en viktig del är att utöka kontakten mellan arbetslivet och studenterna på ön.

- Vi ska se på hur vi på ett bättre sätt knyter kontakter mellan näringslivet och utbildningsanordnare och på möjligheterna att starta eget företag i inom de branscher som man utbildar sig, säger Lennart Blom.

Erika Andersson Porath representerar studenterna i Sturekgruppen. Hon lyfter fram "boende" och "kontakten med arbetslivet" som två viktiga frågor att arbeta med för att få studenterna att stanna kvar på ön efter studietiden. Hon tror att samarbetet inom Sturek kan bli betydelsefullt för en utveckling i rätt riktning.