Skogsägare hotas av höga böter

En skogsägare på norra Gotland hotas av 40 000 kronor i böter om han fortsätter att fälla skog på sin mark.

Den nu aktuella skogen ligger mitt i ett område där länsstyrelsen vill bilda naturreservat. Trots det har länsstyrelsen sett att markägaren fällt flera träd i skogen.

För att få stopp på avverkningen hotar nu länsstyrelsen markägaren med omfattande böter.